boog
auto
Komt d’r in,
dan kuj d’r oetkiek’n
Voor een kort ritje belt u 06 – 10 82 05 79
U krijgt een van onze coördinatoren aan de lijn, die u direct en duidelijk kan informeren over de mogelijkheden van een ritje met de electrocar.

De electrocar rijdt dagelijks (ook op zondag) van 08.30 uur – 17.30 uur.
de electrocar rijdt ook of zon- en feestdagen 365 dagen in het jaar.
Voor een verre rit belt u 06 - 27400962 (ECE plus).

Onze doelstelling

De stichting heeft ten doel het verzorgen van een flexibele vervoersdienst voor: - ouderen, die niet meer in staat zijn zelfstandig te reizen; - inwoners van Eibergen, die tijdelijk niet mobiel zijn; - mensen met een verstandelijke beperking, die moeilijk alleen kunnen reizen; bestemd voor inwoners van het dorp Eibergen.
De leden van het bestuur en adviseurs genieten geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

Wilt u onze stichting sponsoren, neem dan contact met ons op.
Er zijn diverse mogelijkheden om via onze website uw bedrijfslogo te tonen of reclame uitingen op onze electrocar te plaatsen.
Bel voor meer informatie: Frieda van Enk 0545 – 477815