boog
auto
Komt d’r in,
dan kuj d’r oetkiek’n
Voor een kort ritje belt u 06 – 10 82 05 79
U krijgt een van onze coördinatoren aan de lijn, die u direct en duidelijk kan informeren over de mogelijkheden van een ritje met de electrocar.

De electrocar rijdt dagelijks (ook op zondag) van 08.30 uur – 17.30 uur.
de electrocar rijdt ook of zon- en feestdagen 365 dagen in het jaar.
Voor een verre rit belt u 06 - 27400962 (ECE plus).

Het initiatief

Enkele inwoners hebben in samenwerking met de Gemeente Berkelland Voormekaar, zorginstellingen Livio en Estinea, Ouderenvereniging KBO – PCOB, De Zonnebloem, vervoersdienst De Noaberbus en de Berkellandse Uitdaging het initiatief genomen om in Eibergen een vervoersdienst op te richten, die zich speciaal richt op ouderen en mensen met een beperking. Ook mensen die tijdelijk niet mobiel zijn kunnen gebruik maken van de electrocar.

Onze overheid stimuleert inwoners om zo lang mogelijk thuis te blijven wonen en de zelfredzaamheid te bevorderen. Een groot probleem dat niet onderschat mag worden is de toenemende eenzaamheid, die door deze maatregel van zelfstandig wonen alleen maar toeneemt. Doordat men vaak slecht ter been is en er niet meer zo vaak op uit trekt, vallen veel sociale contacten weg of worden beperkt.

Alle bovengenoemde partijen waren het al snel met elkaar eens, dat er een mogelijkheid moet worden geschapen, die het mensen gemakkelijker maakt om zelfstandig buitenshuis contacten te onder- en behouden en nieuwe contacten op te bouwen of zelfstandig boodschappen te kunnen doen. Een vervoersdienst laagdrempelig en flexibel met snelle mogelijkheid voor de korte ritjes in het dorp Eibergen draagt hiertoe bij.

De electrocar biedt de oplossing!