boog
auto
Komt d’r in,
dan kuj d’r oetkiek’n
Voor een kort ritje belt u 06 – 10 82 05 79
U krijgt een van onze coördinatoren aan de lijn, die u direct en duidelijk kan informeren over de mogelijkheden van een ritje met de electrocar.

De electrocar rijdt dagelijks (ook op zondag) van 08.30 uur – 17.30 uur.
de electrocar rijdt ook of zon- en feestdagen 365 dagen in het jaar.
Voor een verre rit belt u 06 - 27400962 (ECE plus).

Het bestuur

De electrocar is een zelfstandige stichting Stichting Electro Car Eibergen

Het bestuur bestaat uit:
Voorzitter Frieda van Enk
Penningmeester Henk Boevink
Secretaris Anneke Bollen

ANBI status De Stichting Electrocar Eibergen heeft (krijgt) een ANBI status waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn.

De leden van het bestuur en adviseurs genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.


We staan geregistreerd onder RSIN nummer 860558162
Kamer van Koophandel: 76241734