boog
auto
Komt d’r in,
dan kuj d’r oetkiek’n
Voor een kort ritje belt u 06 – 10 82 05 79
U krijgt een van onze coördinatoren aan de lijn, die u direct en duidelijk kan informeren over de mogelijkheden van een ritje met de electrocar.

De electrocar rijdt dagelijks (ook op zondag) van 08.30 uur – 17.30 uur.
de electrocar rijdt ook of zon- en feestdagen 365 dagen in het jaar.
Voor een verre rit belt u 06 - 27400962 (ECE plus).

Financiën

VERMOGEN

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

  1. subsidies van overheidsinstanties en (particuliere) instanties en donaties;
  2. inkomen uit het haar toekomende vermogen;
  3. donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten;
  4. opbrengsten van georganiseerde activiteiten;
  5. alle andere verkrijgingen en bate

 

ANBI status
De Stichting Electrocar Eibergen heeft een ANBI status - waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn.
We staan geregistreerd onder RSIN nummer 860558162