boog
auto
Komt d’r in,
dan kuj d’r oetkiek’n
Voor een ritje belt u 06 – 10 82 05 79
U krijgt dan gelijk de chauffeur aan de telefoon en kunt rechtstreeks met hem afspraken maken.

De electrocar rijdt dagelijks (ook op zondag) van 9.00 uur – 18.30 uur.
Buiten de rijtijden om is het niet mogelijk om afspraken te maken.

Financiën

VERMOGEN

Het vermogen van de stichting zal worden gevormd door:

  1. subsidies van overheidsinstanties en (particuliere) instanties en donaties;
  2. inkomen uit het haar toekomende vermogen;
  3. donaties, schenkingen, erfstellingen en legaten;
  4. opbrengsten van georganiseerde activiteiten;
  5. alle andere verkrijgingen en bate

 

ANBI status
De Stichting Electrocar Eibergen heeft een ANBI status - waardoor giften fiscaal aftrekbaar zijn.
We staan geregistreerd onder RSIN nummer 860558162